ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΕΝΑ


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ             : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ          : 7-2-1965
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ   : ΤΡΙΚΑΛΑ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ    : ΛΑΖΑΙΩΝ 1 ΤΡΙΚΑΛΑ
Α.Δ.Τ.                            : ΑΕ 796322
Α.Μ.                              : 599515
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ               : ΔΑΣΚΑΛΟΣ (ΠΕ70)
ΟΡΓΑΝΙΚΗ                   : 33ο Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Β. ΣΠΟΥΔΕΣ
Π.Ακαδημία
Π.Τ.Δ.Ε. (Εξομοίωση)
Μ.Δ.Δ.Ε.
Πιστοποίηση Π1 και Π2 στις Τ.Π.Ε.
Μεταπτυχιακές σπουδές σε εξέλιξη (Ε.Α.Π.)
Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Υπεύθυνος διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς κρατούμενους (ΝΕΛΕ).
Προϋπηρεσία: Αναπληρωτής δάσκαλος στην Π.Ε. από το 1996-97.Μόνιμος από το 2002.
Προϋπηρεσία ως Προϊστάμενος σχολικής μονάδας σε ολιγοθέσια Δημοτικά σχολεία.
Υπεύθυνος Ολοήμερου-Υποδιευθυντής σε 6/θ.
Δ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Σεμινάρια κατάρτισης ΠΕΚ Μαθησιακές Δυσκολίες
Σεμινάρια στους Η/Υ
Σεμινάριο ΟΚΑΝΑ πρόληψης κατά των ναρκωτικών
Σεμινάριο για Μαθησιακές Δυσκολίες ΠΤΔΕ Πάτρας (Κ.Πόρποδας)
Σεμινάριο «Πρόσβαση» του ΕΚΠΑ με θέμα την εκπαίδευση ατόμων με κινητικά προβλήματα.
Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εκλεγμένος στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας αδιορίστων εκπ/κών (αντιπρόεδρος)
Εκλεγμένος στο Δ.Σ. Συλλόγου Αδιορίστων εκπ/κών Ν.Τρικάλων (πρόεδρος)
Αιρετός αντιπρόσωπος εκπαιδευτικών Π.Ε. στην 77η Γ.Σ. του κλάδου ΔΟΕ.
ΣΤ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ιστολογίων
Λαογραφία
Μέλος της διαδικτυακής οργάνωσης ΕΝΟ για το περιβάλλον
Ζ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Έγγαμος από το 1996 με τη Βασιλική Πέτρου (Δημοτική Υπάλληλος)
Παιδιά: Μαριάννα 1997
              Σταύρος 1999