23 Απριλίου 2010


ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
Ξέρουμε ότι το φως διαδίδεται ευθύγραμμα.  

Όταν μια φωτεινή ακτίνα πέσει πάνω σε μια λεία και στιλπνή επιφάνεια (κάτοπτρο-καθρέφτης) τότε αλλάζει κατεύθυνση . Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται α ν ά κ λ α σ η του φωτός.  

· Η ακτίνα του φωτός που χτυπά την επιφάνεια ονομάζεται προσπίπτουσα ακτίνα

· Η ακτίνα του φωτός που αφήνει την επιφάνεια ονομάζεται ανακλώμενη ακτίνα.

· Η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα ακτίνα με την κάθετη ευθεία στον καθρέφτη λέγεται γωνία πρόσπτωσης

· Η γωνία που σχηματίζει η ανακλώμενη ακτίνα με την κάθετη ευθεία στον καθρέφτη λέγεται ανακλώμενη ακτίνα.
Παρατηρήστε ότι η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης.

Oι καθρέφτες στα αυτοκίνητα αντανακλούν το φως για να δουν οι οδηγοί τι υπάρχει πίσω τους.
Ανακλαστικές ταινίες στην ένδυση και στα ποδήλατα βοηθούν τους ποδηλάτες να είναι εύκολα ορατοί τη νύχτα.

"Τα μάτια της γάτας " (πινακίδες) στο δρόμο αντανακλούν το φως από τους προβολείς των αυτοκινήτων για να βοηθήσουν τον οδηγό.
ΔΙΑΧΥΣΗ
Όταν μια φωτεινή ακτίνα πέσει πάνω σε μια ανώμαλη και τραχιά επιφάνεια τότε ανακλάται σε πολλές κατευθύνσεις . Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται διάχυση. 

Όσο πιο τραχιά είναι η επιφάνεια, τόσο πιο έντονο είναι το φαινόμενο της διάχυσης.

Οι περισσότερες επιφάνειες δεν είναι λείες, ακόμα κι αν αυτό δε φαίνεται με γυμνό μάτι.