22 Μαΐου 2010


ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ,ΟΠΩΣ ΤΑ ΔΙΔΑΧΤΗΚΑΜΕ Ή ΟΠΩΣ ΤΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΣ, ΟΤΑΝ ΠΗΓΑΙΝΑΜΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ.
Το πρώτο γνωστό ελληνικό αλφαβητάριο είναι το μέγα αλφαβητάριον που εκδόθηκε στη Βιέννη το 1771।
Στη σύνθεση των αλφαβηταρίων σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι ευρωπαϊκές επιδράσεις, οι πολιτικοϊδεολογικές επιλογές, οι πολιτικές και εθνικές περιπέτειες, ο λογιωτατισμός και η γλωσσική διαμάχη.
Σημαντικός σταθμός στην εξέλιξη των αλφαβηταρίων του 20ού αιώνα θεωρείται το αλφαβητάρι με τον ήλιο (ονομασία που του έδωσαν οι μικροί μαθητές), καρπός της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1917.
Εδώ, παρατίθενται και άλλα βιβλία που κάποιοι από εμάς μπορεί να θυμούνται και άλλοι να βλέπουν για πρώτη φορά, αλλά που σίγουρα διαμόρφωσαν προσωπικότητες και επηρέασαν αποφάσεις πολύ περισσότερο από όσο μπορούν να κάνουν τα σημερινά βιβλία των σχολικών χρόνων...
Στη σύνθεση των αλφαβηταρίων σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι ευρωπαϊκές επιδράσεις, οι πολιτικοϊδεολογικές επιλογές, οι πολιτικές και εθνικές περιπέτειες, ο λογιωτατισμός και η γλωσσική διαμάχη.
Σημαντικός σταθμός στην εξέλιξη των αλφαβηταρίων του 20ού αιώνα θεωρείται το αλφαβητάρι με τον ήλιο (ονομασία που του έδωσαν οι μικροί μαθητές), καρπός της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1917. Τα αλφαβητάρια που εκδόθηκαν από τότε, σχεδόν στο σύνολό τους, έχουν αυτό ως πρότυπο.
Το 1982 το αλφαβητάρι αντικαταστάθηκε από το πρώτο τεύχος της σειράς Η Γλώσσα μου, που εξακολουθεί να διδάσκεται μέχρι σήμερα।
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
Το Αναγνωστικό, ένα για κάθε τάξη, συνδυάζει πολλές ιδιότητες και λειτουργίες. Παράλληλα με τη διδασκαλία της ανάγνωσης συμβάλλει σε ποικίλες μορφωτικές επιδιώξεις, κυρίως γνωστικές και φρονηματιστικές.
Στην Ελλάδα η εξέλιξη των αναγνωστικών ακολούθησε τις περιπέτειες του γλωσσικού ζητήματος.
Σταθμό στην ιστορία των Αναγνωστικών αποτελούν τα «Ψηλά βουνά» της Γ΄ Δημοτικού, γραμμένα από τον Ζ. Παπαντωνίου, καρπός της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1917.
Τα παλαιότερα Αναγνωστικά περιλάμβαναν μόνο κείμενα χωρίς υποδείξεις για διδακτική αξιοποίησή τους. Τις τελευταίες δεκαετίες, και συστηματικά από το 1982, παρουσιάζεται ένα νέο είδος Αναγνωστικού, «Η Γλώσσα μου». Περιέχει επιλεγμένα κείμενα που συνοδεύονται από γραπτές εργασίες.
Για να δείτε περισσότερα Αναγνωστικά κάντε κλικ εδώ