4 Δεκεμβρίου 2011

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΟΜΗΛΙΑΣ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Πραγματοποιήσαμε φέτος την κατασκευή ημερολογίων με απλά υλικά που συνέλεξαν οι μαθητές από τη φύση και τον περιβάλλοντα χώρο, στο μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης, των Τεχνικών και της Αισθητικής Αγωγής, έτσι  επιδοθήκαμε σε τεχνικές χειροτεχνίας και κατασκευές με φυσικά υλικά. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τις αρχές της δομημένης διδασκαλίας και με βαθμιαία και κλιμακούμενη στοχοθέτηση.
Το μαθησιακό αντικείμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας περιελάμβανε τους εξής τομείς: εκπαίδευση στην μελέτη του περιβάλλοντος και εξοικείωση με χωρικές –χρονικές–ποσοτικές και αριθμητικές έννοιες,  συναισθηματική καλλιέργεια και δεξιότητες εικαστικής συμπεριφοράς.
Σημαντικό ήταν πως παράλληλα με την μαθησιακή διαδικασία ότι πραγματώθηκε και δημιουργική-παραγωγική εργασία. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν φυσικά υλικά(πχ. αποξηραμένους καρπούς, χάντρες, κουμπιά, πέτρες, πηλό, σπόρους φυτών κ.α.) για την δημιουργία των καλλιτεχνικών έργων(ημερολογίων). Εργάστηκαν με ζήλο και μεράκι χρησιμοποιώντας τις τεχνικές του κολλάζ. Τα οφέλη από αυτή την δραστηριοποίηση ήταν πολλαπλά και πολυδιάστατα. Πέραν της ενίσχυσης του συναισθήματος ικανοποίησης, επάρκειας και αποδοχής που βίωσαν, καλλιεργήθηκε η ικανότητα συντονισμού των άνω άκρων, η συγκέντρωση προσοχής και η ομαλή προσαρμογή σε περιβάλλον ομαδικής εργασίας.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών χρησιμοποιήθηκε εκπαιδευτικό υλικό και αυτοσχέδιες δραστηριότητες, εποπτικό υλικό και αντικείμενα καθημερινής ζωής, υλικό διακόσμησης και στολισμού, με φυσικά υλικά που συγκέντρωσαν οι ίδιοι οι μαθητές από το περιβάλλον.