17 Οκτωβρίου 2012

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΦΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Στο μάθημα των Εικαστικών-Αισθητικής Αγωγής οι μαθητές  δημιουργούν με εμψυχωτή το δάσκαλό τους, προβληματίζονται και ωθούνται να πειραματιστούν και να δημιουργήσουν.
Οι προσωπικές εμπειρίες, τα βιώματα του κάθε παιδιού συνδεδεμένα με φαινόμενα της φύσης και της καθημερινής ζωής αποτελούν την καλύτερη θεματολογία.Με ποικίλους τρόπους προσέγγισης επιχειρώ την επέκταση των  γνώσεων (όχι μόνο των νέων) και σε άλλους γνωστικούς χώρους. Η αυτενέργεια και ομαδική συνεργασία σε πολλές περιπτώσεις έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργική εικαστική δημιουργία τους, είτε στη ζωγραφική, είτε σε σύνθετες καλλιτεχνικές δημιουργίες.
 Στο πλούσιο φυσικό περιβάλλον που είναι το σχολείο μας και διαβιούν τα παιδιά, αντλούν καθημερινές εικόνες της ζωής των κατοίκων, της φύσης και τις αποκωδικοποιούν με ευαισθησία αναπτύσσοντας έτσι το σεβασμό για τη προστασία του. Με υλικά που συλλέγουν και φέρνουν στο σχολείο όπως καρπούς,φύλλα δέντρων, φλοιούς και άλλα φυσικά υλικά, κατασκευάζουν υπέροχα "έργα τέχνης".
Παπαγεωργόπουλος Αντώνης