17 Οκτωβρίου 2016

«Ηλεκτρονική» Τάξη

                   ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

                                                          «Ηλεκτρονική» Τάξη

  Μια τάξη γεμάτη αστεράκια μαθητές με καθοδήγηση και συμβουλευτική αποκτούν την πληροφορία και τη γνώση μέσω του υπολογιστή και των νέων τεχνολογιών, λειτουργώντας ως ερευνητές, καθοδηγούμενοι κατακτούν και καλλιεργούν δεξιότητες.
  Η αλληλεπιδραστικότητα, πάνω στην οποία βασίζονται οι Νέες Τεχνολογίες, προσφέρει στους μαθητές  τη δυνατότητα να συμμετέχουν μαζί με τον δάσκαλό τους στο σχεδιασμό των μαθησιακών δραστηριοτήτων και διαμορφώνοντας παράλληλα την κατάλληλη ψυχοπαιδευτική σχολική ατμόσφαιρα με την αλληλεπίδραση και την ανατροφοδότηση.
  Όλα τα αστεράκια της Ε’ τάξης με ηλεκτρονικά μέσα εγγραφής και αναπαραγωγής ανά χείρας,ηχογράφησαν και ανέδειξαν περισσότερο ποιήματα και κείμενα από το Ανθολόγιο όπως «Ο Κορυδαλλός», «Τα Βουνά», «Οι Γκιόνηδες» και  «Η Ζωή στην Πόλη».
Ο Δάσκαλος της Ε’ τάξης Παπαγεωργόπουλος Αντώνης