22 Μαΐου 2008

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

Παρνασσισμός: Ο Παρνασσισμός αποτελεί μία μορφή αντίδρασης κατά του λυρισμού και εκφράζει στο χώρο της ποίησης τις τάσεις του θετικιστικού πνεύματος. Οι εκπρόσωποι αυτού του ρεύματος ονομάστηκαν "παρνασσιακοί" όταν ο Λεμέρ το 1866 δημοσίευσε μια συλλογή ποιημάτων τους με τίτλο "ο σύγχρονος Παρνασσός". Βασικά χαρακτηριστικά α) φροντίδα για την τελειότητα της μορφής β)φιλοσοφική θεώρηση των πραγμάτων γ)μουσικότητα και ρυθμός δ)επιδίωξη επιβολής της συναισθηματικής απάθειας και της αντικειμενικότητας στο χώρο της ποίησης.
Εκπρόσωποι: Βερλέν, Μαλαρμέ κ.ά.
Έλληνες λογοτέχνες που επηρεάστηκαν από τον Παρνασσισμό είναι ο Παλαμάς, ο Γρυπάρης ,ο Πολέμης κ.ά.
Συμβολισμός :Ο συμβολισμός γεννήθηκε μεταξύ του 1885 και του 1900 ως αντίδραση στον Παρνασσισμό. Οι εκπρόσωποι του λογοτεχνικού αυτού του ρεύματος χρησιμοποιούν σύμβολα για την έκφραση του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου. Στόχος τους είναι η κατανόηση της πραγματικότητας με όλες τις ανθρώπινες αισθήσεις, η μουσικότητα του στίχου και η διάθεση υποβολής μιας εσωτερικής διάθεσης - συγκίνησης. Οι συμβολιστές δημιούργησαν τον ελεύθερο στίχο. Ο θεωρητικός του συμβολισμού ήταν ο Έλληνας Jean Moreas (Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος).Στην Ελλάδα ο συμβολισμός εμφανίστηκε στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα. Εκπρόσωποι:Κ.Χατζόπουλος, Α.Μελαχρινός.
Υπερρεαλισμός η σουρεαλισμός: Ο υπερρεαλισμός εμφανίστηκε ως καλλιτεχνικό ρεύμα στο Παρίσι μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο την περίοδο 1919-1924, ως αντίδραση στην παράλογη λογική που οδήγησε στον πόλεμο. Γεννήθηκε ουσιαστικά με την έκδοση της διακήρυξης του σουρεαλισμού το 1924 από τον Αντρέ Μπρετόν. Βασικά χαρακτηριστικά:α)ελεύθερος συνειρμός β)αυτόματη γραφή γ)αποθέωση του ονείρου δ)έκφραση του υποσυνείδητου ε) δημιουργία μιας νέας πραγματικότητας στ)περιφρόνηση της λογικής.
Εκπρόσωποι:Εμπειρίκος,Εγγονόπουλος.Επηρεάστηκε επίσης ο Ελύτης κ.α.