11 Σεπτεμβρίου 2011

Ο "ΝΕΟΣ" ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΜΠΡΟΣ!
 ΝΑ, Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ !