24 Νοεμβρίου 2013

" Ποιά είναι τα 10 πράγματα που ξεχωρίζουν έναν σπουδαίο δασκαλο από έναν απλώς καλό; " ..

Φωτογραφία: " Ποιά είναι τα 10 πράγματα που ξεχωρίζουν έναν σπουδαίο δασκαλο από έναν απλώς καλό; " ...

10. Δινει μεγάλη σημασία στην προσωπική του σχέση του με τα παιδιά
9.   Γνωρίζει πάντοτε καλά το αντικείμενο για το οποίο μιλάει
8.   Ξέρει να προσαρμόζει το μάθημα στις ανάγκες του κάθε μαθητή, ξεχωριστά
7.   Πάντοτε ρωτάει τα «γιατί;» πίσω από οτιδήποτε
6.   Ξέρει πώς να εξάπτει την περιέργεια
5.   Καταλαβαίνει τις τεχνολογικές εξελίξεις και προσαρμόζεται σε αυτές
4.   Επιδιώκει να συνεργάζεται με άλλους σπουδαίους δασκάλους
3.   Έχει πολλούς τρόπους να καταλαβαίνει αν τα παιδιά του πραγματικά εξελίσσονται
2.   Ξέρει να δίνει προτεραιότητα στα σημαντικά
1.   Αφήνει τους μαθητές του να είναι αυτοί τα αστέρια στην τάξη, όχι ο ίδιος

* σύμφωνα με το Teachthought

10. Δινει μεγάλη σημασία στην προσωπική του σχέση του με τα παιδιά
9. Γνωρίζει πάντοτε καλά το αντικείμενο για το οποίο μιλάει
8. Ξέρει να προσαρμόζει το μάθημα στις ανάγκες του κάθε μαθητή, ξεχωριστά
7. Πάντοτε ρωτάει τα «γιατί;» πίσω από οτιδήποτε
6. Ξέρει πώς να εξάπτει την περιέργεια
5. Καταλαβαίνει τις τεχνολογικές εξελίξεις και προσαρμόζεται σε αυτές
4. Επιδιώκει να συνεργάζεται με άλλους σπουδαίους δασκάλους
3. Έχει πολλούς τρόπους να καταλαβαίνει αν τα παιδιά του πραγματικά εξελίσσονται
2. Ξέρει να δίνει προτεραιότητα στα σημαντικά
1. Αφήνει τους μαθητές του να είναι αυτοί τα αστέρια στην τάξη, όχι ο ίδιος

* σύμφωνα με το Teachthought