13 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

Φωτογραφία: Στρούνι, Ήπειρο ς 16 Φεβρουαρίου 1946.
Mάθημα στην ύπαιθρο . H απο υσία σχο  λικών κτιρίων και θρανίων, δεν μείωσε τη δίψα των παιδιών για γράμματα, στα χ ωριά με τα καμένα σπίτια και σχο  λεία.
Φωτο : Βούλα Παπαϊωάννου
Στρούνι, Ήπειρο ς 16 Φεβρουαρίου 1946.
Mάθημα στην ύπαιθρο . H απο υσία σχο λικών κτιρίων και θρανίων, δεν μείωσε τη δίψα των παιδιών για γράμματα, στα χ ωριά με τα καμένα σπίτια και σχο λεία.
Φωτο : Βούλα Παπαϊωάννου