15 Οκτωβρίου 2015

Γ.ΣΟΥΡΗΣ

...


«Βαρέλια, κάρα, μούστοι, τρεχάματα, Σχολεία,
πολλαί μετοικεσίαι του κόσμου πανοικεί...
τα ίδια και τα ίδια, χωρίς μια ποικιλία,
τα ίδια και στον κόσμο και στην πολιτική.
Αν τούτος είναι βίος πραγματικώς, Θεέ μου,
λοιπόν ποιος είναι τότε ο θάνατος ειπέ μου!»
Γεώργιος Σουρής, από το Λεξικό Νεοελληνικών Παραθεμάτων και Αφορισμών (επιμ. Γ.Π. Σαββίδης).