4 Οκτωβρίου 2015

ΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Με τη φλόγα της ψυχής μας καθημερινά σε οποιαδήποτε τάξη,δίνουμε ίδιες ευκαιρίες σε όλους για μόρφωση και αγωγή.