2 Δεκεμβρίου 2016

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Εκδήλωση στο σχολείο μας με τη συμμετοχή της Ε' τάξης
1ο μέρος

2ο μέρος