12 Δεκεμβρίου 2016

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

33ο Δ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΤΑΞΗ Ε'

Όσα χρόνια είμαι στο σχολείο και μπαίνω στην τάξη για να διδάξω Μαθηματικά στους μαθητές, πάντα με κατακλύζουν διάφορα ερωτήματα, όπως:
Πώς μπορώ να διδάξω καλύτερα για μια επιτυχημένη διδασκαλία;
Πώς μαθαίνει ο μαθητής;
Τι δυνατότητες έχουν οι μαθητές;
Ποιες δυσκολίες και εμπόδια αντιμετωπίζουν για να αφομοιώσουν το μάθημα;
Τι είδους γνώση είναι τα Μαθηματικά;
Πώς αναπτύσσεται η μαθηματική σκέψη;
Σ' αυτά τα ερωτήματα νομίζω ότι δίδονται πολλές από τις απαντήσεις στο βίντεο που ακολουθεί και αφορά διαφορετικούς τρόπους πολλαπλασιασμού,αλλά και δεξιότητες που έχουν κατακτήσει τα παιδιά μέσα από την αλληλεπίδραση στην τάξη.