13 Ιανουαρίου 2008

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Προς : ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Δ.Ο.Ε. – Ο.Λ.Μ.Ε.
Συλλόγους Εκπ/κών Α/θμιας
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ.ΣΤΟΧΟΙ

1) Αντικειμενικότερος τρόπος μοριοδότησης.

2) Παραμονή επί 4ετία στον τόπο πρώτου διορισμού του εκπ/κού.

3) Μείωση των αιτήσεων των εκπ/κών για απόσπαση.ΠΡΟΤΑΣΗ

Η μοριοδότηση των εκπ/κών γίνεται με κριτήρια:

α) Την απόσταση του τόπου υπηρεσίας τους από τον τόπο συμφερόντων τους,

β) το χρόνο παραμονής τους στον πρώτο τόπο διορισμού,

γ) το χρόνο προϋπηρεσίας τους,

δ) την οικογενειακή τους κατάσταση.


Τόπος συμφερόντων, κατά δήλωση του εκπ/κού, θεωρείται ο Δήμος ή η κοινότητα επιλογής του και μπορεί να είναι:

Ο Δήμος ή Κοινότητα γέννησης ή πολιτογράφησης.

Ο Δήμος ή Κοινότητα που υπηρετεί ή εργάζεται ο/η σύζυγος.

Ο Δήμος ή Κοινότητα στον οποίο έχει ιδιόκτητη κατοικία ο ίδιος ή ο/η σύζυγος ή διαμένουν οι γονείς του ιδίου ή του/της συζύγου.


Για κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια προτείνεται ο παρακάτω αριθμός μορίων.α) Με βάση την απόσταση από το Δήμο ή Κοινότητα συμφερόντων:

1) από 0 - 20χμ 0,2 μόρια
2) από 21 - 50χμ 0,4 μόρια
3) από 51 - 100χμ 0,8 μόρια
4) από 101- 600χμ για κάθε 100χμ επιπλέον 1 μόριο
5) από 601 και άνω για κάθε 100χμ επιπλέον 2 μόρια
6) οι θαλάσσιες αποστάσεις υπολογίζονται με 4 μόρια ανά 100 ν. μ.


Για τη μετακίνηση εντός των νομών, Δήμων και Κοινοτήτων και τη μοριοδότηση του εκπ/κού, εισάγεται ο όρος “προσβασιμότητα” που λαμβάνει υπόψη του τη δυσκολία πρόσβασης σε μερικά σχολεία.
Κάθε δύσκολο σε πρόσβαση σχολείο αποκτά ένα συντελεστή που πολλαπλασιάζεται επί των μορίων του όπως έχουν ως σήμερα. Οι συντελεστές ξεκινούν από το 0,3 και φτάνουν στο 0,8 για τις εξαιρετικά δύσκολες στην πρόσβαση περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.
Οι συντελεστές προσβασιμότητας των σχολείου καθορίζονται μετά από διευρυμένη σύσκεψη των ΠΥΣΠΕ με αρμόδιους παράγοντες των Νομαρχιών, αντιπροσώπων των ΚΤΕΛ και εκπροσώπων των Λιμεναρχείων.β) Με βάση το χρόνο παραμονής στον πρώτο τόπο διορισμού:

Ο εκπ/κός που παραμένει επί 4ετία στον τόπο πρώτου διορισμού λαμβάνει τα κανονικά του μόρια συν το ήμισυ αυτών.
Αν ο τόπος πρώτου διορισμού είναι σε δυσπρόσιτο τότε τα μόριά του διπλασιάζονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν ο εκπ/κός αποσπαστεί για οποιοδήποτε λόγο ο χρόνος απόσπασης δε θα προσμετρηθεί για την 4ετία.γ) Με βάση το χρόνο προϋπηρεσίας ο εκπ/κός λαμβάνει μόρια ως εξής:

1) από 1- 9 χρόνια 1 μόριο για κάθε έτος
2) από 10 - 19 χρόνια 2 μόρια για κάθε έτος
3) από 20 - 35 χρόνια 3 μόρια για κάθε έτος


δ) Με βάση την οικογενειακή κατάσταση ο εκπ/κός λαμβάνει:

1) έγγαμοι, άγαμοι,ή τελούντες σε διάζευξη ή χηρεία γονείς, πάγια 5 μόρια
2) για το πρώτο παιδί επιπλέον 4 μόρια
3) για το δεύτερο παιδί επιπλέον 8 μόρια
4) για το τρίτο παιδί επιπλέον 12 μόρια
5) για το τέταρτο και κάθε ένα από τα επόμενα επιπλέον 15 μόριαΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

1) Όσοι εκπ/κοί με δική τους αίτηση παίρνουν απόσπαση σε γραφεία – φορείς του ΥΠΕΠΘ
λαμβάνουν 0,5 μόρια.
2) Όσοι εκπ/κοί με δική τους αίτηση παίρνουν απόσπαση σε περιοχές της επιλογής τους, θεωρείται ότι υπηρετούν στον τόπο συμφερόντων τους και μοριοδοτούνται ανάλογα.ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Κάθε εκπ/κός έχει τη δυνατότητα ν’ αλλάξει τον τόπο συμφερόντων του, πάντα σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίσαμε στην αρχή. Τα μόριά του όμως δεν παραμένουν ως έχουν (εκτός των μορίων του σχολείου επί του συντελεστή προσβασιμότητας) αλλά υπολογίζονται από την αρχή με βάση πλέον την απόσταση από τον νέο τόπο συμφερόντων, όπως αυτός έχει δηλωθεί.
Παληοκαρύτης Δημήτρης
Σούδης Δημήτρης
Σέγκουλης Νώντας
Παπαβασιλείου Χρήστος
Παπαγεωργόπουλος Αντώνης
Μπερμπερίδης Σάββας
Ζαϊμάκης Μανώλης
Στεργίου ΦώτηςΑπό τους συντάκτες:

Η παρούσα πρόταση, (που σε κάθε περίπτωση επιδέχεται βελτιώσεις και τροποποιήσεις) συντάχτηκε με γνώμονα ν’ αποτελέσει αντικείμενο έρευνας βασίστηκε στη μελέτη της μέχρι τώρα εφαρμογής παρόμοιων συστημάτων σε άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων και ελπίζουμε να γίνει απαρχή για ένα δικαιότερο σύστημα μοριοδότησης.