30 Νοεμβρίου 2011

Ριφιφί στην προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών με το νέο βαθμολόγιο
Δε φτάνει η δραματική μείωση των μισθών και των συντάξεων, δε φτάνει η μείωση του αφορολόγητου από τα 12.000 στα 5.000 ευρώ, δε φτάνει το χαράτσι του σπιτιού και της έκτακτης εισφοράς που από 1/1/2012 θα κρατιέται κατευθείαν από το μισθό, ΤΩΡΑ κλέβουν και προϋπηρεσία από τους εκπαιδευτικούς και από όλους βέβαια τους δημοσίους υπαλλήλους.
Με την εφαρμογή του νέου βαθμολογίου –μισθολογίου επιχειρείται μια μεγάλη κλοπή στην προϋπηρεσία και βέβαια στις αποδοχές των εκπαιδευτικών.

Στη σελίδα 25 της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται:

"Μετά την ανωτέρω μισθολογική ένταξη, η μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του κοινοποιούμενου νόμου, οι οποίες προβλέπουν ότι για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων απαιτείται η παρέλευση διετίας ή τριετίας ανάλογα με το βαθμό στον οποίο έχει ενταχθεί ο υπάλληλος. Αυτό σημαίνει ότι ο πλεονάζων χρόνος που τυχόν απομένει μετά την ανωτέρω μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων στους οικείους βαθμούς και Μ.Κ. δεν θα ληφθεί υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο. Συνεπώς, το επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο σε όλους τους υπαλλήλους θα δοθεί μετά την παρέλευση διετίας ή τριετίας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του κεφαλαίου δεύτερου του κοινοποιούμενου νόμου (1-11-2011)”.
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι πλεονάζων χρόνος σε ένα μισθολογικό κλιμάκιο διαγράφεται! Δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί βλέπουν να διαγράφεται προϋπηρεσία 5, 10, 15 μηνών κλπ. Γιατί έτσι θέλει η νέα ιερά συμμαχία συγκυβέρνησης – Ε.Ε. – ΔΝΤ.  

Χρήστος Κάτσικας, Ειδικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων (ΠΕΦ)
Χρήστος Σόφης, Γραμματέας του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας