13 Φεβρουαρίου 2014

Σκοπός της παιδείας είναι να αποκτήσει το άτομο υπαρξιακή γνώση

Παιδεία είναι η διαδικασία κτισίματος μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας . Αυτό σημαίνει μια ολιστική ωριμότητα που δεν είναι μόνο γνωστική αλλά και πνευματική , συναισθηματική και συμπεριφοριστική. Σκοπός της παιδείας είναι να αποκτήσει το άτομο υπαρξιακή γνώση.