3 Φεβρουαρίου 2014

" Μια ένοχη συνείδηση δεν χρειάζεται κατήγορο "

Φωτογραφία: " Περί Συνειδήσεως " ...
" Μια ένοχη συνείδηση δεν χρειάζεται κατήγορο " ...

Συνείδηση είναι η νοητική δυνατότητα ενός οργανισμού η οποία του επιτρέπει, σε προέκταση των αισθήσεών του, να γνωρίζει και να κατανοεί τον εαυτό του, το περιβάλλον του, τα συμβαίνοντα γύρω του και μέσα του και να έχει το δυνατόν την αίσθηση της «θέσης» και της σημασίας του στον κόσμο καθώς και του αντίκτυπου των πράξεών του.
" Περί Συνειδήσεως " ...
" Μια ένοχη συνείδηση δεν χρειάζεται κατήγορο " ...

Συνείδηση είναι η νοητική δυνατότητα ενός οργανισμού η οποία του επιτρέπει, σε προέκταση των αισθήσεών του, να γνωρίζει και να κατανοεί τον εαυτό του, το περιβάλλον του, τα συμβαίνοντα γύρω του και μέσα του και να έχει το δυνατόν την αίσθηση της «θέσης» και της σημασίας του στον κόσμο καθώς και του αντίκτυπου των πράξεών του.