10 Οκτωβρίου 2014

ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ


Η αρχαία ελληνική γλώσσα είχε αρχίσει να παρουσιάζει τοπικές διαφορές ήδη πριν από την κάθοδο των ελληνικών φύλων στην Ελλάδα, αλλά η διαμόρφωση διαλέκτων ολοκληρώθηκε μετά την κάθοδο. Αιτία στάθηκε τόσο τα διαδοχικά κύματα των ελληνόφωνων εισβολέων στη νέα χώρα όσο και η γεωγραφική διαμόρφωση της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας που εμπόδιζε την ευρύτερη επικοινωνία.Διαλεκτικές ομάδες

Ιωνική - Αττική: μιλιόταν στην Εύβοια, στην Ιωνία και στην Αττική.
Κεντρική: μιλιόταν στην Κύπρο, στην Αρκαδία, στη Θεσσαλία (κέντρο της διαμόρφωσης της ελληνικής εθνότητας), στη Βοιωτία, στη Λέσβο και στα βορειοδυτικά παράλια της Μικρασίας ως Αιολο-αχαϊκή.
Δυτική: μιλιόταν ως Δωρική στην Πελοπόννησο, στην Ήπειρο, στην Δυτική Στερεά και στις αποικίες της Ν. Ιταλίας και Σικελίας.
Τέσσερις Διάλεκτοι: η Ιωνική (Ιάς φωνή), η Αττική (Ατθίς φωνή), η Αιολική (Αιολίς φωνή) και η Δωρική (Δωρίς φωνή).
Μακεδονική Διάλεκτος
Η μακεδονική διάλεκτος αποτέλεσε σημείο διαμάχης  στο ‘’Μακεδονικό Ζήτημα’’, αφού γλώσσα και συνείδηση καθορίζουν την εθνική ταυτότητα.  Οι κατά τ’ άλλα αξιολάτρευτοι γείτονες, υποστήριζαν ότι η γλώσσα των αρχαίων μακεδόνων δεν ήταν ελληνική, ούτε κατά συνέπεια και οι Μακεδόνες Έλληνες. Και αυτό γιατί δεν σώθηκαν αυτούσια κείμενα της μακεδονικής γλώσσας πριν καθιερωθεί στη Μακεδονία η αττική διάλεκτος (5ος αι. π.Χ.).
Σήμερα, όμως, από λέξεις που μας παραδόθηκαν ως μακεδονικές από το Μακεδόνα γραμματικό του 3ου π.Χ. αι. Αμερία και από τον Αλεξανδρινό λεξικογράφο Ησύχιο (5οςαι. μ.Χ.), πλέον θεωρείται βέβαιο ότι η διάλεκτος αυτή είναι ελληνική, ιδιαίτερα συγγενής προς την Αιολική και Δωρική. Η λεπτομερέστατη μελέτη των μακεδονικών λέξεων έδειξε ότι η μακεδονική διάλεκτος παρουσιάζει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά της πρωτοελληνικής.
To 1830 στο Ανεξάρτητο Ελληνικό Kράτος είχαν διαμορφωθεί ήδη τέσσερις διάλεκτοι και δύο ιδιώματα.
Διάλεκτοι: ποντιακή, καππαδοκική, κατωιταλική και τσακωνική.
Ιδιώματα: βόρεια (θρακιώτικα, μακεδονίτικα, θεσσαλικά), νότια (αθηναίικα, πελοποννησιακά).
Ενδεικτικές λέξεις Θεσσαλικού ιδιώματος
Σωτήρης – Σωτήρς, Βασίλης – Βασίλς, εγώ – ιγώ, εσύ – ισύ, εμείς – ιμείς, γίνεται – γένιτι, τίποτα – τίποτις, έχετε – έχιτι, έρχεται – έρχιτι, ο τόπος – τόπους, πάνω – παν, τι κάνεις – τι κάνς, θα πέσω κάτω – θα πέσω καταή, μιλώ – μ’ λω, ψηλός – ψ’ λος, βουνό – β’ νο, πουλί – π’ λι, κουτάλι – κ’ ταλ, σιχάθηκα – σ’ χαθ’ κα, δουλειά – δλειά, πανηγύρι – παγκύρι, δεν μπορώ – δεν μπουρού, κουβάρι - κ’ βάρ, κουτάβι – κταβ, σινάχι – σναχ, σκυλί – σκλι, γουρούνι – γρούνι.