2 Φεβρουαρίου 2016

Η ΝΕΡΟΣΦΥΡΙΧΤΡΑ

Από τα ελάχιστα αξιόλογα κείμενα στο Βιβλίο Μαθητή της Γλώσσας Β' Τάξης,η "Νεροσφυρίχτρα". Πολλοί,κυρίως οι παλιότεροι, την ξέρουν ως "Λαλίτσα".Ένας από τους μαθητές μου,ο Παναγιώτης, είχε μία στο σπίτι του και την έφερε στο σχολείο.Τα παιδιά είδαν και άκουσαν ένα παιχνίδι από τα πολύ παλιά χρόνια.