11 Φεβρουαρίου 2016

Προειδοποιητικά σημάδια αυτισμού

Προειδοποιητικά σημάδια αυτισμού. Νέα ερευνητικά δεδομένα

Προειδοποιητικά σημάδια αυτισμού. Νέα ερευνητικά δεδομένα

Διάχυτη Αυτιστική Διαταραχή-Νέα ερευνητικά δεδομένα

Προειδοποιητικά σημάδια αυτισμού

Προειδοποιητικά σημάδια αυτισμού. Νέα ερευνητικά δεδομένα
Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι μια νευρο-αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία εμφανίζεται συχνότερα, αλλά όχι αποκλειστικά στα αγόρια. Σύμφωνα με τα τρέχουσες ταξινομήσεις, τα πυρηνικά συμπτώματα του αυτισμού αποτελούν μια ομάδα δυσκολιών οι οποίες εντοπίζονται: α) στην κοινωνική επικοινωνία, και β) στις επαναλαμβανόμενες στερεοτυπικές συμπεριφορές και τα ενδιαφέροντα (Miller-Kuhaneck, 2015).
Σε πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Harvard διαπιστώθηκε ότι η αποδόμηση του νευροδιαβιβαστή GABA σχετίζεται με τη συμπεριφορά των παιδιών με αυτισμό. Η πρωτοπόρα αυτή ανακάλυψη μπορεί να οδηγήσει σε νέα δεδομένα τα οποία θα βοηθήσουν τόσο στην έγκαιρη διάγνωση όσο και στην θεραπευτική παρέμβαση. Η αξία των  δεδομένων που προέκυψαν από την έρευνα είναι αναμφισβήτητη αν αναλογιστεί κανείς τα οφέλη της πρώιμης παρέμβασης σε συνδυασμό με τις περιβαλλοντικές τροποποιήσεις (όπου απαιτούνται). Επομένως, συνδέοντας τα νέα ερευνητικά δεδομένα με τις τρέχουσες ταξινομήσεις, είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε βαθύτερα τις επιπτώσεις στις κοινωνικές δεξιότητες καθώς και στην επικοινωνία.

Σύμφωνα με τον οργανισμό Autism Speaks, τα αποκαλυπτικά σημάδια μπορούν να εντοπιστούν από τους γονείς ήδη από τους πρώτους 6 μήνες. Η απουσία του χαμόγελου ή/και η απουσία χαρούμενων εκδηλώσεων από μέρους του παιδιού ενδέχεται να αποτελούν πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια. Επιπρόσθετα, στους πρώτους 9 μήνες το παιδί σας θα πρέπει να προσπαθεί να επικοινωνήσει βγάζοντας φωνούλες, στους πρώτους 12 μήνες να είναι φλύαρο , ενώ στους 16 μήνες θα είναι ικανό να χρησιμοποιεί λέξεις με νόημα. Η απουσία των λέξεων με νόημα ως την ηλικία των 2 ετών αποτελούν προειδοποιητικό παράγοντα καθώς και η απουσία του λόγου σε οποιοδήποτε ηλικία.
Συμπληρωματικά, τα άτομα με αυτισμό λόγω της αυξημένης οπτικής αντίληψης δίνουν μεγάλη σημασία στις μικρές λεπτομέρειες που εντοπίζουν στο περιβάλλον τους (κυρίως στο αισθητηριακό) εξαιτίας της δυσκολίας τους να φιλτράρουν ή να αγνοήσουν τις περιττές πληροφορίες που λαμβάνουν από τα αισθητηριακά τους συστήματα.
Εάν παρατηρείται στο παιδί σας τα παραπάνω προειδοποιητικά σημάδια έως την ηλικία των 2 ετών, καλό θα ήταν να επισκεφτείτε κάποιον ειδικό προκειμένου να γίνει η απαραίτητη αξιολόγηση.
photo By Kimhunghan (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Αρθρογράφος: Γιαννούτσου Θεοδώρα Εργοθεραπεύτρια SI.T. Συνεργάτης των κέντρων Ενσυναίσθηση
Βιβλιογραφία:
Miller-Kuhaneck H. (2015). Autism Spectrum Disorder. In J. Case-Smith,  & J.C. O’ Brien, (Εds), Occupational Therapy for Children and Adolescents, (7th ed.). Missouri: Mosby Elsevier, 766-792.
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.), Washington, DC: Author, 50-51.
http://www.worldtechtoday.com/2015/12/20/26814/your-child-may-have-autism-and-you-may-have-no-clue.html