15 Αυγούστου 2011

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2001-2010 Π.Ε ΚΑΙ Δ.Ε ΣΥΝΟΛΙΚΑΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΠΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΗΔΑΜΙΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Όπως φαίνεται από τον πίνακα και τα γραφήματα, υπάρχει αύξηση και στην ΠΕ και στη ΔΕ: για την ΠΕαπό περίπου 56.500 το 2001 σε 74.500 το 2010 ή αύξηση περίπου 32%, και για τη ΔΕ από 64.000 το 2001 σε 82.500 το 2010 ή αύξηση περίπου 28% .Συνολικά, οι εκπαιδευτικοί αυξήθηκαν σε μια δεκαετία από 120.000 σε 157.000 ή περίπου 31% .Πηγή:alfavita