31 Μαΐου 2012

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΟΜΗΛΙΑΣ
 Η Αγωγή Υγείας στα σχολεία είναι μια καινοτόμος δράση η οποία συμβάλλει στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης και στη σύνδεσή της με την κοινωνική πραγματικότητα.
 Η εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στα σχολεία έχει στόχο να συμβάλλει πραγματικά το σχολείο μέσα από την ενεργητική και βιωματική μάθηση στην αλλαγή στάσης και συμπεριφορές των μαθητών/τριών, με σκοπό την ενίσχυση της υπευθυνότητας, της αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποίθησης, της προσωπικότητας και της ικανότητας του μαθητή για την υιοθέτηση θετικών τρόπων και στάσεων ζωής.
Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται αποτελεσματικά όταν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι συμπεριφορές που διδάσκονται στην τάξη υποστηρίζονται και ενισχύονται από το φυσικό κοινωνικό και ψυχολογικό περιβάλλον του ίδιου του σχολείου, ώστε το σχολείο να συμβάλλει πραγματικά στην αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των μαθητών/τριών.

Η Αγωγή Υγείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το σχολείο, το μαθητή, τον εκπαιδευτή, τους γονείς και την κοινωνία.
Για το σκοπό αυτό μάς επισκέφθηκε στο σχολείο μας η γιατρός του χωριού μας,η κυρία Έφη,για να μάς μιλήσει και να διαφωτίσει περισσότερο θέματα που άπτονται της Αγωγής Υγείας,που είχαμε επιλέξει ως θέμα διαθεματικής προσέγγισης κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στην Ευέλικτη Ζώνη.Καθώς το τέλος πλησιάζει και η λήξη είναι θέμα λίγων ημερών,ολοκληρώσαμε με τον καλύτερο τρόπο την επεξεργασία και τη συλλογή πληροφοριών σε θέματα υγείας.Η παρουσίαση της εργασίας είχε μεγάλη επιτυχία και ικανοποίησε τους μαθητές που συμμετείχαν,αφήνοντας υποσχέσεις για ακόμη καλύτερη προσπάθεια του χρόνου με άλλο θέμα, που θα επιλέξουμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον.


Παπαγεωργόπουλος Αντώνης