8 Μαρτίου 2013

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΦΙΟΥ
Παρακολουθήσαμε σήμερα με τους μαθητές μου στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμπάκας τη θεατρική παράσταση για παιδιά:"Ποιος θα σώσει τον Πλανήτη".Το θέμα της διαπραγματεύονταν περιβαλλοντικά προβλήματα από τη δραστηριότητα του ανθρώπου και τρόπους για να αποτραπεί μια μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή.Η παράσταση ήταν εξαιρετική, το μήνυμα και οι σκοποί πέρασαν στα παιδιά με τον καλύτερο τρόπο.Η προστασία του περιβάλλοντος και η προσπάθειά μας, να διαφυλάξουμε τον πλανήτη από τη μόλυνση, αποτελεί καθήκον του καθενός. Τα παιδιά όμως, ως αυριανοί μεγάλοι και πολίτες του κόσμου,πρέπει να ευαισθητοποιηθούν για τη διάσωση του φυσικού πλούτου, με την καλλιέργεια περιβαλλοντικής και οικολογικής συνείδησης.