10 Μαρτίου 2014

Οι Μούσες

" Οι Μούσες χορεύουν με τον Απόλλωνα " ...
Baldassarre Peruzzi, 16ος αιώνας

Καλλιόπη (εκ του: καλή + οψ=φωνή, έπος=λόγος), η προστάτιδα της Επικής ποιήσεως
Κλειώ (εκ του: κλέος=δόξα), η προστάτιδα της Ιστορίας
Ευτέρπη (εκ του: ευ + τέρπω, καλώς τέρπω, ευχαριστώ), η Μούσα της Λυρικής ποιήσεως
Θάλεια (εκ του: θάλλω= ανθίζω, βλασταίνω, ακμάζω) ,η προστάτιδα της βουκολικής ποιήσεως και κατόπιν της Κωμωδίας
Μελπομένη (εκ του: μέλπω=μελωδώ + μένος), η Μούσα της Τραγωδίας
Τερψιχόρη (εκ του: τέρπω + χορός, η τέρπουσα δια του χορού), η προστάτιδα της ορχήσεως
Ερατώ (εκ του: έρως), η Μούσα της Ερωτικής ποιήσεως
Πολύμνια (εκ του: πολύς + ύμνος), η Μούσα της Θρησκευτικής ποιήσεως
Ουρανία (εκ του: ουρανός), η προστάτιδα της Αστρονομίας