3 Αυγούστου 2014

Ο ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΑΣ

" Ο Συνάνθρωπος " ...

Σε ένα σύστημα που δεν σε υπολογίζει, στρέψε την προσοχή σου στους συνανθρώπους σου, σε αυτούς που σκέφτονται για το εμείς και όχι για το εγώ ...

Γίνε κρίκος μιας αλυσίδας, που δε θα σπάσει όσο οι κρίκοι της παίρνουν δύναμη λόγω της διαδοχικής τους ένωσης.

Ο ένας κρίκος μέσα στον άλλο.
Καθένας ξεχωριστός και ίσοι μεταξύ τους.
Λαμπεροί και ανίκητοι κρίκοι.