6 Αυγούστου 2014

ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΦΤΩΧΟΙ ΛΑΟΙ

Φωτογραφία του χρήστη Maria Gerassi.
Πλούσιες χώρες και φτωχοί λαοί " ...

Ενώ ο δυτικός κόσμος συνεχίζει να προοδεύει, ο τρίτος κόσμος αντιμετωπίζει φτώχεια, επιδημίες, πολέμους, μόλυνση του περιβάλλοντος, παιδική θνησιμότητα.


Φωτογραφία του χρήστη Maria Gerassi.

Πόσο φτωχές είναι όμως στην πραγματικότητα οι χώρες του τρίτου κόσμου και πόσο πλούσιες οι "ανεπτυγμένες";