19 Αυγούστου 2014

ΣΚΟΡΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ

Φωτογραφία: δεκαετία του ΄40 , γάμος στον Παλαμά,είναι  παράδοση του τόπου   οι οικείοι  να κρεμάνε αρμαθιές με  σκόρδα  για να μην   αβασκαθεί η νύφη και όλο το συμπεθερκό.........
δεκαετία του ΄40 , γάμος στον Παλαμά,είναι παράδοση του τόπου οι οικείοι να κρεμάνε αρμαθιές με σκόρδα για να μην αβασκαθεί η νύφη και όλο το συμπεθερκό.........