24 Αυγούστου 2014

ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΝ ΥΔΩΡ

Φωτογραφία: 1960 Βρυσιά Φαρσάλων....."αρτεσιανόν ύδωρ" πηγή ζωής  για τη Θεσσαλική  πεδιάδα, η άντληση των νερών από τα αρτεσιανά λύνει πολλά προβλήματα στον κάμπο.......(φωτό  Γ.Λιάκος)
1960 Βρυσιά Φαρσάλων....."αρτεσιανόν ύδωρ" πηγή ζωής για τη Θεσσαλική πεδιάδα, η άντληση των νερών από τα αρτεσιανά λύνει πολλά προβλήματα στον κάμπο.......(φωτό Γ.Λιάκος) —